Roslagens Markvård 

0703229381

  • Renovering av gräsmattan efter vildsvinsangrepp med mini grävare. 

  • Montering eltråd mot vildsvin med egen paketlösning innehållande av stolpar etc samt tillhörande aggregat för ström i trådarna,  

  • Renovering och nyanläggning av grusgång eller uppfart till huset ( byte av grus eller påfyllning ) . 

  • Renovering av rabatter eller nyanläggning av rabatter.

  • Plantering av träd/buskar/häckar.

  • Dikesrensning av mindre diken.

  • Trädgårdsdammar renovering och nyanläggning av dammar. 

Kategori

Montering elstängsel mot vildsvin. 

Montering av handplockat komplett elstängsel. Reperation av skadorna på gräsmattor, rabatterna  och grusgångar.

Kategori

Trädbeskärning 

Beskärning  av fruktträd  och andra träd samt buskar och häckar.

Kategori

Anläggningar i trädgårdar 

Anläggning i trädgårdar samt skötsel av din trädgård. 

Call to action

Detta är en handlingsuppmaning. För att ändra den behöver du bara markera texten och ersätta den med ditt eget innehåll. Använd uppmaningen för att visa sidans besökare vad de bör göra härnäst.